Personalized demo

Tatyana Dimitrova

Speech and language therapy

Частна логопедична практика

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Татяна Димитрова е специалист логопед в град София. Има магистърска степен ЛОГОПЕДИЯ от СУ ,,Св. Климент Охридски" . От 14 години работа с деца с различни езикови и говорни нарушения. Работила е като логопед в частни и държавни училища и детски градини /НУКК - логопед, Център за деца с проблеми в развитието - град Ихтиман - консултант-логопед, ЧУ ,,Симеон Велики" - логопед, ЧДГ ,,Щастливата къща" - консултант логопед/. В момента има частна практика в град София. КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ: ,,Диагностика и превенция на езика 3-4", практически курс, ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР ,,РОМЕЛ" ,,Терапия на нарушенията на писмената реч" , теоретико-практически курс, ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР ,,РОМЕЛ" ,,Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/, обучение, ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР ,,ГОВОРИ С МЕН" ,,Дислексия на равитието. Специфични и неспецифични прояви на грамотността" - обучение, НБУ, ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ, София ,,Визуални средства и мобилни приложения за комуникация", обучение, Фондация ЕЛИЯ, гр. Пловдив ,,Обучения по Монтесори Метод за деца от 0 до 6г." - АСОЦИАЦИЯ МОНТЕСОРИ - РЪКА ЗА РЪКА, София ,,Обучителни трудности в начална училищна възраст. Методи за диагностика и терапия.", обучение, ФОНДАЦИЯ С-ИВВЕНА, Пловдив ,,Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE-2", обучение, ФОНДАЦИЯ ХЕСТИЯ, София ,,Наблюдение, идентифициране и подкрепа на децата с дислексия и диспраксия", обучение, ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ, София ,,Всеки може да чете и грижа за деца с Даун", обучение, СДРУЖЕНИ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН, София ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ: ,,Институт за психично здраве и развитие'' - проф. Матанова, град София; Д-р Ивелина Иванова - Койчева, д-р Таня Димитрова - ортодонти, Татяна Златанова - психолог.