Татяна Димитрова

Логопедия

Частна логопедична практика

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Татяна Димитрова е специалист логопед в град София. Има магистърска степен ЛОГОПЕДИЯ от СУ ,,Св. Климент Охридски" . От 14 години работа с деца с различни езикови и говорни нарушения. Работила е като логопед в частни и държавни училища и детски градини /НУКК - логопед, Център за деца с проблеми в развитието - град Ихтиман - консултант-логопед, ЧУ ,,Симеон Велики" - логопед, ЧДГ ,,Щастливата къща" - консултант логопед/. В момента има частна практика в град София. КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ: ,,Диагностика и превенция на езика 3-4", практически курс, ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР ,,РОМЕЛ" ,,Терапия на нарушенията на писмената реч" , теоретико-практически курс, ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР ,,РОМЕЛ" ,,Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/, обучение, ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР ,,ГОВОРИ С МЕН" ,,Дислексия на равитието. Специфични и неспецифични прояви на грамотността" - обучение, НБУ, ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ, София ,,Визуални средства и мобилни приложения за комуникация", обучение, Фондация ЕЛИЯ, гр. Пловдив ,,Обучения по Монтесори Метод за деца от 0 до 6г." - АСОЦИАЦИЯ МОНТЕСОРИ - РЪКА ЗА РЪКА, София ,,Обучителни трудности в начална училищна възраст. Методи за диагностика и терапия.", обучение, ФОНДАЦИЯ С-ИВВЕНА, Пловдив ,,Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE-2", обучение, ФОНДАЦИЯ ХЕСТИЯ, София ,,Наблюдение, идентифициране и подкрепа на децата с дислексия и диспраксия", обучение, ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ, София ,,Всеки може да чете и грижа за деца с Даун", обучение, СДРУЖЕНИ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН, София ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ: ,,Институт за психично здраве и развитие'' - проф. Матанова, град София; Д-р Ивелина Иванова - Койчева, д-р Таня Димитрова - ортодонти, Татяна Златанова - психолог.