Tatyana Dimitrova

Logopädie

Частна логопедична практика

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Татяна Димитрова е специалист логопед в град София. Има магистърска степен ЛОГОПЕДИЯ от СУ ,,Св. Климент Охридски" . От 14 години работа с деца с различни езикови и говорни нарушения. Работила е като логопед в частни и държавни училища и детски градини /НУКК - логопед, Център за деца с проблеми в развитието - град Ихтиман - консултант-логопед, ЧУ ,,Симеон Велики" - логопед, ЧДГ ,,Щастливата къща" - консултант логопед/. В момента има частна практика в град София. КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ: ,,Диагностика и превенция на езика 3-4", практически курс, ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР ,,РОМЕЛ" ,,Терапия на нарушенията на писмената реч" , теоретико-практически курс, ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР ,,РОМЕЛ" ,,Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/, обучение, ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР ,,ГОВОРИ С МЕН" ,,Дислексия на равитието. Специфични и неспецифични прояви на грамотността" - обучение, НБУ, ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ, София ,,Визуални средства и мобилни приложения за комуникация", обучение, Фондация ЕЛИЯ, гр. Пловдив ,,Обучения по Монтесори Метод за деца от 0 до 6г." - АСОЦИАЦИЯ МОНТЕСОРИ - РЪКА ЗА РЪКА, София ,,Обучителни трудности в начална училищна възраст. Методи за диагностика и терапия.", обучение, ФОНДАЦИЯ С-ИВВЕНА, Пловдив ,,Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE-2", обучение, ФОНДАЦИЯ ХЕСТИЯ, София ,,Наблюдение, идентифициране и подкрепа на децата с дислексия и диспраксия", обучение, ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ, София ,,Всеки може да чете и грижа за деца с Даун", обучение, СДРУЖЕНИ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН, София ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ: ,,Институт за психично здраве и развитие'' - проф. Матанова, град София; Д-р Ивелина Иванова - Койчева, д-р Таня Димитрова - ортодонти, Татяна Златанова - психолог.