Get Healee

Ralitsa Stoyanova

Psychology

ДКЦ Вита База 1

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Ралица Стоянова е специалист психолог в София. Работи отлично с деца и възрастни, притежава опит в консултирането на пациенти със соматични заболявания (онкологични, неврологични, ендокринни) и на деца с нарушения в менталното и емоционално поведение и развитие. Провежда консултации при тревожност, депресивни симптоми, житейски кризи и психо-травмени събития. Образование Завършва бакалавърска степен по Психология към Нов български университет София. През 2015 г. придобива квалификация Психодрама-асистент към Институт за психодраматични практики "Хирон". Допълнителни квалификации - 2014 г. Курс "Базисни терапевтични умения" към Център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране „Динамика”; - От 2012 г. - Участие в семинари и обучителни модули към Българско общество за лаканианска психоанализа и Сдружение „Дете и пространство”; - Психодрама - асистентско ниво; - Член на Българска асоциация по психоонкология, привърженик и обучаващ се в Българското общество за лаканианска психоаналаиза и Българска асоциация по психоонкология; - Множество семинари и конференции в областите на интерес. Биография След своето дипломиране Ралица Стоянова работи като психолог в „Център за пациента” към Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология с възрастни с онкологични заболявания. Работила е като психолог и социален работник в социални услуги за деца, младежи и семейства: Дневен център за деца и младежи с увреждания в Русе, Центрове за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция София. Била е и доброволец на Гореща телефонна линия за пострадали от насилие към Фондация "Асоциация Анимус". От януари 2020 г. е част от екипа на ДКЦ Вита База 1 София.