Healee herunterladen

Ralitsa Stoyanova

Psychologie

ДКЦ Вита База 1

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Ралица Стоянова е специалист психолог в София. Работи отлично с деца и възрастни, притежава опит в консултирането на пациенти със соматични заболявания (онкологични, неврологични, ендокринни) и на деца с нарушения в менталното и емоционално поведение и развитие. Провежда консултации при тревожност, депресивни симптоми, житейски кризи и психо-травмени събития. Образование Завършва бакалавърска степен по Психология към Нов български университет София. През 2015 г. придобива квалификация Психодрама-асистент към Институт за психодраматични практики "Хирон". Допълнителни квалификации - 2014 г. Курс "Базисни терапевтични умения" към Център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране „Динамика”; - От 2012 г. - Участие в семинари и обучителни модули към Българско общество за лаканианска психоанализа и Сдружение „Дете и пространство”; - Психодрама - асистентско ниво; - Член на Българска асоциация по психоонкология, привърженик и обучаващ се в Българското общество за лаканианска психоаналаиза и Българска асоциация по психоонкология; - Множество семинари и конференции в областите на интерес. Биография След своето дипломиране Ралица Стоянова работи като психолог в „Център за пациента” към Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология с възрастни с онкологични заболявания. Работила е като психолог и социален работник в социални услуги за деца, младежи и семейства: Дневен център за деца и младежи с увреждания в Русе, Центрове за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция София. Била е и доброволец на Гореща телефонна линия за пострадали от насилие към Фондация "Асоциация Анимус". От януари 2020 г. е част от екипа на ДКЦ Вита База 1 София.