Свали Healee

Ралица Стоянова

Психология

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Ралица Стоянова е специалист психолог в София. Работи отлично с деца и възрастни, притежава опит в консултирането на пациенти със соматични заболявания (онкологични, неврологични, ендокринни) и на деца с нарушения в менталното и емоционално поведение и развитие. Провежда консултации при тревожност, депресивни симптоми, житейски кризи и психо-травмени събития. Образование Завършва бакалавърска степен по Психология към Нов български университет София. През 2015 г. придобива квалификация Психодрама-асистент към Институт за психодраматични практики "Хирон". Допълнителни квалификации - 2014 г. Курс "Базисни терапевтични умения" към Център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране „Динамика”; - От 2012 г. - Участие в семинари и обучителни модули към Българско общество за лаканианска психоанализа и Сдружение „Дете и пространство”; - Психодрама - асистентско ниво; - Член на Българска асоциация по психоонкология, привърженик и обучаващ се в Българското общество за лаканианска психоаналаиза и Българска асоциация по психоонкология; - Множество семинари и конференции в областите на интерес. Биография След своето дипломиране Ралица Стоянова работи като психолог в „Център за пациента” към Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология с възрастни с онкологични заболявания. Работила е като психолог и социален работник в социални услуги за деца, младежи и семейства: Дневен център за деца и младежи с увреждания в Русе, Центрове за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция София. Била е и доброволец на Гореща телефонна линия за пострадали от насилие към Фондация "Асоциация Анимус".