Personalized demo

Poli Toncheva-Tsenkova

Psychology

МДЦ Превентика

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Поли Тончева-Ценкова е психолог в София. Прилага метода на позитивната психотерапия в индивидуална и групова психотерапия, техники по позитивно мислене, решаване на кризисни, конфликтни ситуации, разгръщане на социални умения на личността и групата. Поли Тончева-Ценкова консултира деца и възрастни. Образование Завършва магистратура по психология в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Има придобит сертификат за обучение по метода на Позитивната психотерапия. Квалификации - Сертификат за завършена група за собствен опит по метода Психодрама - придобит личен опит в група с използване на основните инструменти на психодрама; - Сертификат за участие: Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни семейства - оценка и проучване на кандидати за приемни семейства, качество на услугата приемна грижа; - Сертификат за участие в обучение на тема: Идентификация и интервенция при случаи на деца, жертви на насилие; - Участие в множество конференции по гещалт терапия; - Член на Дружество на психолозите в България и Българско дружество по позитивна психотерапия. Биография Поли Тончева-Ценкова има дългогодишен опит като служител в Отдел Закрила на детето в Агенцията за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика. Развива своята практика в Психологичен кабинет в МДЦ Превентика. Владее английски език.