Поли Тончева-Ценкова

Психология

МДЦ Превентика

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Поли Тончева-Ценкова е психолог в София. Прилага метода на позитивната психотерапия в индивидуална и групова психотерапия, техники по позитивно мислене, решаване на кризисни, конфликтни ситуации, разгръщане на социални умения на личността и групата. Поли Тончева-Ценкова консултира деца и възрастни. Образование Завършва магистратура по психология в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Има придобит сертификат за обучение по метода на Позитивната психотерапия. Квалификации - Сертификат за завършена група за собствен опит по метода Психодрама - придобит личен опит в група с използване на основните инструменти на психодрама; - Сертификат за участие: Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни семейства - оценка и проучване на кандидати за приемни семейства, качество на услугата приемна грижа; - Сертификат за участие в обучение на тема: Идентификация и интервенция при случаи на деца, жертви на насилие; - Участие в множество конференции по гещалт терапия; - Член на Дружество на психолозите в България и Българско дружество по позитивна психотерапия. Биография Поли Тончева-Ценкова има дългогодишен опит като служител в Отдел Закрила на детето в Агенцията за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика. Развива своята практика в Психологичен кабинет в МДЦ Превентика. Владее английски език.