Poli Toncheva-Tsenkova

Psychologie

МДЦ Превентика

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Поли Тончева-Ценкова е психолог в София. Прилага метода на позитивната психотерапия в индивидуална и групова психотерапия, техники по позитивно мислене, решаване на кризисни, конфликтни ситуации, разгръщане на социални умения на личността и групата. Поли Тончева-Ценкова консултира деца и възрастни. Образование Завършва магистратура по психология в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Има придобит сертификат за обучение по метода на Позитивната психотерапия. Квалификации - Сертификат за завършена група за собствен опит по метода Психодрама - придобит личен опит в група с използване на основните инструменти на психодрама; - Сертификат за участие: Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни семейства - оценка и проучване на кандидати за приемни семейства, качество на услугата приемна грижа; - Сертификат за участие в обучение на тема: Идентификация и интервенция при случаи на деца, жертви на насилие; - Участие в множество конференции по гещалт терапия; - Член на Дружество на психолозите в България и Българско дружество по позитивна психотерапия. Биография Поли Тончева-Ценкова има дългогодишен опит като служител в Отдел Закрила на детето в Агенцията за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика. Развива своята практика в Психологичен кабинет в МДЦ Превентика. Владее английски език.