Personalized Demo

Dr Georgi Dimitrov Rusev

Gastroenterology

Занимавам се с гастроентерология от години, имам призната специалност от Медицински университет гр. София. Работя в УМБАЛ “Света Анна” гр. София, а също така и в МЦ Медкрос гр. София.

Dr Ivaylo Petrov

Gastroenterology, 7 years of experience

Д-р Ивайло Петров е специалист гастроентеролог в София с над 6 години опит. Извършва гастроентерологични прегледи и лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт, болести на храносмилателната система (хранопровод, черен дроб, панкреас). Образование Завършва Медицински университет Варна и има придобита специалност Гастроентерология. Квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. - Сертификат по абдоминална ехография 1 ниво

Dr Kristiana Krasteva

Internal medicine, Covid-19 consultation, 17 years of experience

Д-р Кристиана Кръстева е специалист Вътрешни болести в София с богата медицинска практика, както по отношение диагностицирането на заболявания, така и по отношение на терапевтичния подход. Сред основните компетенции и умения на д-р Кръстева са ехографските изследвания на корем, щитовидна жлеза, подслюнчена жлеза и ехомамография. Завършва Медицински университет София през 1996 г. Своята специалност Вътрешни болести придобива през 2001. Допълнителни квалификации - Квалификации във всички видове ехографски изследвания; - Член на Български лекарски съюз. Д-р Кръстева е работила във Вътрешна клиника и Кардиологично отделение на Медицински институт на МВР, както и в МЦ Доверие. Към момента д-р Кръстева е Управител на МЦ Медкрос, където осъществява прегледи и консултации на болни с различни оплаквания – белодробни, стомашно-чревни, сърдечни, ревматични и др. Изготвя индивидуални пакети за профилактика – специализирани прегледи, диагностични дейности и изследвания. Организира и провежда групови/фирмени профилактични програми – по договор с трудова медицина, чрез фонд за допълнително здравно осигуряване, чрез директно корпоративно договаряне.

Медицински център „Медкрос” е мултиспециализирано лечебно заведение, гарантиращо достъп до лечение в множество специалности. Създадена е приветлива и отворена към нуждите на пациента среда. Персоналното отношение и специално внимание към психологичния комфорт са сред основните достойнства на центъра. Грижата за болния не се изчерпва с поставяне на диагноза и определяне на терапия. При разрешаване на здравословния проблем лекарите прилагат цялостен подход. Справянето със здравословния проблем е винаги от гледна точка на пациента – това е основно правило в медицински център „Медкрос“. Услуги Кардиологичен кабинет с ехокардиограф, кабинет с ЕКГ, Холтер системи и велоергометри, нефрология, вътрешни болести, ендокринология - остеодензитометър, диетология - измерване на телесни мазнини с апарат Омрон, нервни болести, провеждане на Доплер диагностика на периферни съдове, ЕМГ и ЕЕГ, гастроентерология, пулмология, алергология, психология, дермато-венерология, урология, медицинска онкология, акушеро-гинекология - ехограф с 4D опция, колпоскоп, тонометър, оториноларингология с кабина за аудиометрия, възможност за консултации в сферата на отоневрологията, офталмология, ортопедия, хирургия. Оборудване Медицинският център разполага с високотехнологични ехографски апарати, които са на разположение на всички кабинети за извършване на диагностични дейности. При провеждането им, всички ехографски изображения се визуализират на пациентски монитори или могат да се разглеждат през e-mail. Предоставена е и опция за извършване на телеконсултации. На партера се намира кабинет с хирургични специалности, където се извършва доплер на периферни съдове, ехография на млечна жлеза и диагностична аспирационна биопсия. Секторът е с прилежаща манипулационна за извършване на амбулаторни хирургични интервенции.


Address

ul. "Zaychar" 134, Sofia


Website

https://mcmedcross.com/

Connect with the practice in Healee, and ask its providers about symptoms and complaints, share health data, images, lab results. Get a consultation and treatment advice.

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    The provider will send you a payment request before the start of a paid consultation.

  • No prepayment needed

    You will not be charged before the provider sends a payment request and provides a response.