д-р Марио Манев

Акушерство и гинекология, 5 години опит

Д-р Марио Манев е специалист акушер-гинеколог в София с над 5 години опит. Извършва прегледи и съвременно лечение на акушеро-гинекологични заболявания, всички видове изследвания и процедури. Завършва Медицински университет София през 2012 г. Своята специалност Акушерство и гинекология придобива през 2017 г. Допълнителни квалификации - Курсове по Ултразвукова ехография; - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. След своето дипломиране д-р Манев започва работа в Клиника Малинов София. Към момента работи в ПСАГБАЛ "Света София" и в акушеро-гинекологичния кабинет на МЦ Медкрос София. Повече информация mcmedcross.com

д-р Кристиана Кръстева

Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 17 години опит

Д-р Кристиана Кръстева е специалист Вътрешни болести в София с богата медицинска практика, както по отношение диагностицирането на заболявания, така и по отношение на терапевтичния подход. Сред основните компетенции и умения на д-р Кръстева са ехографските изследвания на корем, щитовидна жлеза, подслюнчена жлеза и ехомамография. Завършва Медицински университет София през 1996 г. Своята специалност Вътрешни болести придобива през 2001. Допълнителни квалификации - Квалификации във всички видове ехографски изследвания; - Член на Български лекарски съюз. Д-р Кръстева е работила във Вътрешна клиника и Кардиологично отделение на Медицински институт на МВР, както и в МЦ Доверие. Към момента д-р Кръстева е Управител на МЦ Медкрос, където осъществява прегледи и консултации на болни с различни оплаквания – белодробни, стомашно-чревни, сърдечни, ревматични и др. Изготвя индивидуални пакети за профилактика – специализирани прегледи, диагностични дейности и изследвания. Организира и провежда групови/фирмени профилактични програми – по договор с трудова медицина, чрез фонд за допълнително здравно осигуряване, чрез директно корпоративно договаряне.

д-р Петя Петкова-Дикова

Вътрешни болести, Хомеопатия, Ковид-19 консултация, 15 години опит

Д-р Петя Петкова-Дикова е специалист Вътрешни болести в София с над 15 години опит. Извършва консултации като интернист и ехографска диагностика. При желание от страна на пациента, осъществява прегледите съобразно хомеопатичната методика и назначава съответната терапия. Д-р Петкова завършва Медицински университет София през 1999 г. Своята специалност Вътрешни болести придобива през 2007 г. Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Всички нива курсове за хомеопатия; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. След своето дипломиране д-р Петкова започва работа в Спешна медицинска помощ в София. Консултант е към Клиниката по гнойно-септична хирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Медкрос София. Владее немски и английски език. Повече информация mcmedcross.com

Медицински център „Медкрос” е мултиспециализирано лечебно заведение, гарантиращо достъп до лечение в множество специалности. Създадена е приветлива и отворена към нуждите на пациента среда. Персоналното отношение и специално внимание към психологичния комфорт са сред основните достойнства на центъра. Грижата за болния не се изчерпва с поставяне на диагноза и определяне на терапия. При разрешаване на здравословния проблем лекарите прилагат цялостен подход. Справянето със здравословния проблем е винаги от гледна точка на пациента – това е основно правило в медицински център „Медкрос“. Услуги Кардиологичен кабинет с ехокардиограф, кабинет с ЕКГ, Холтер системи и велоергометри, нефрология, вътрешни болести, ендокринология - остеодензитометър, диетология - измерване на телесни мазнини с апарат Омрон, нервни болести, провеждане на Доплер диагностика на периферни съдове, ЕМГ и ЕЕГ, гастроентерология, пулмология, алергология, психология, дермато-венерология, урология, медицинска онкология, акушеро-гинекология - ехограф с 4D опция, колпоскоп, тонометър, оториноларингология с кабина за аудиометрия, възможност за консултации в сферата на отоневрологията, офталмология, ортопедия, хирургия. Оборудване Медицинският център разполага с високотехнологични ехографски апарати, които са на разположение на всички кабинети за извършване на диагностични дейности. При провеждането им, всички ехографски изображения се визуализират на пациентски монитори или могат да се разглеждат през e-mail. Предоставена е и опция за извършване на телеконсултации. На партера се намира кабинет с хирургични специалности, където се извършва доплер на периферни съдове, ехография на млечна жлеза и диагностична аспирационна биопсия. Секторът е с прилежаща манипулационна за извършване на амбулаторни хирургични интервенции.


Адрес

ул. Зайчар 134, София


Уебсайт

https://mcmedcross.com/

Свържи се с болницата в Healee и питай лекарите за симптоми и оплаквания, споделяй здравни данни, снимки, лабораторни резултати. Получи консултация и насоки за лечение.

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    Лекарят ще ти изпрати покана за плащане преди платена консултация.

  • Без предварително плащане

    Ще бъдеш таксуван само след като лекарят изпрати покана за плащане и отговори на запитването ти.