Personalized demo

Vanya Pashova

Psychology, Psychotherapy

Център за психологически услуги и психологическа лаборатория Логос Лаб

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Ваня Пашова e психолог и специализант по психотерапия. Работи с възрастни, юноши и деца и оказва съдействие при нужда от изследване, оценка и експертно становище при съмнения за аутизъм, дислексия, изоставане в развитието при деца, психични, когнитивни и личностни проблеми. Работи холистично и прилага индивидуален подход към всеки клиент. Има опит в работата с уязвими групи, с жертви на насилие, консултиране на деца и родители, провеждането на психологически изследвания, изграждането и управлението на екипи и др. Провежда психологически консултации при депресивни и тревожни състояния, хранителни нарушения, психосоматика, фобии, натрапливи мисли, паник атаки, травми, посттравматичен стрес, житейски предизвикателства, загуба, скръб, трудности във формирането на връзки и взаимоотношения, стрес, бърнаут, желание за себеразвитие и себепознание, ниска самооценка, подобряване на социалните умения и др. Образование: Завършва бакалавърска степен по Психология през 2011 г. и магистърска степен по Социална и юридическа психология през 2013 г. в Софийски университет ''Св. Климент Охридски''. Към момента специализира в магистърска програма Клинична психология към Югозападен университет ''Неофит Рилски''. Понастоящем е специализант по психологическо консултиране и психотерапия към Българското Дружество по Логотерапия и Екзистенц Анализ и Europäische Akademie für Logotherapie und Psychologie, Австрия. Квалификации: - Сертифициран позитивен психолог (School of Positive Transformation, UK) - Сертифициран сътрудник в сферата на хранителните нарушения (International Association of Eating Disorders Professionals, iaedp, USA) - Сертификат за работа с CARS-2 (Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм) - Сертификат за работа с DDE-2 (Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието) - Сертификат за работа с DP-3 (Рейтинг скала за оценка на детското развитие) - Сертификат за работа с MMPI-2/MMPI-A (Минесотски многофакторен личностен въпросник за възрастни и юноши) - Член на Дружество на психолозите в Република България и Международната асоциация на професионалистите в сферата на хранителните нарушения (iaedp) Биография: Ваня Пашова придобива опит като консултант и психолог във Фондация ''Асоциация Анимус'', ''ОС България" (сега Giunti Psychometrics), като училищен психолог, както и в сферата на организационната психология в няколко международни организации. От 2013 г. до момента има индивидуална практика. Основател е на Център за психологически услуги "Логос Лаб" във Велинград, където към момента работи като психолог. Владее английски език.