Ваня Пашова

Психология, Психотерапия

Център за психологически услуги и психологическа лаборатория Логос Лаб

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Ваня Пашова e психолог и специализант по психотерапия. Работи с възрастни, юноши и деца и оказва съдействие при нужда от изследване, оценка и експертно становище при съмнения за аутизъм, дислексия, изоставане в развитието при деца, психични, когнитивни и личностни проблеми. Работи холистично и прилага индивидуален подход към всеки клиент. Има опит в работата с уязвими групи, с жертви на насилие, консултиране на деца и родители, провеждането на психологически изследвания, изграждането и управлението на екипи и др. Провежда психологически консултации при депресивни и тревожни състояния, хранителни нарушения, психосоматика, фобии, натрапливи мисли, паник атаки, травми, посттравматичен стрес, житейски предизвикателства, загуба, скръб, трудности във формирането на връзки и взаимоотношения, стрес, бърнаут, желание за себеразвитие и себепознание, ниска самооценка, подобряване на социалните умения и др. Образование: Завършва бакалавърска степен по Психология през 2011 г. и магистърска степен по Социална и юридическа психология през 2013 г. в Софийски университет ''Св. Климент Охридски''. Към момента специализира в магистърска програма Клинична психология към Югозападен университет ''Неофит Рилски''. Понастоящем е специализант по психологическо консултиране и психотерапия към Българското Дружество по Логотерапия и Екзистенц Анализ и Europäische Akademie für Logotherapie und Psychologie, Австрия. Квалификации: - Сертифициран позитивен психолог (School of Positive Transformation, UK) - Сертифициран сътрудник в сферата на хранителните нарушения (International Association of Eating Disorders Professionals, iaedp, USA) - Сертификат за работа с CARS-2 (Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм) - Сертификат за работа с DDE-2 (Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието) - Сертификат за работа с DP-3 (Рейтинг скала за оценка на детското развитие) - Сертификат за работа с MMPI-2/MMPI-A (Минесотски многофакторен личностен въпросник за възрастни и юноши) - Член на Дружество на психолозите в Република България и Международната асоциация на професионалистите в сферата на хранителните нарушения (iaedp) Биография: Ваня Пашова придобива опит като консултант и психолог във Фондация ''Асоциация Анимус'', ''ОС България" (сега Giunti Psychometrics), като училищен психолог, както и в сферата на организационната психология в няколко международни организации. От 2013 г. до момента има индивидуална практика. Основател е на Център за психологически услуги "Логос Лаб" във Велинград, където към момента работи като психолог. Владее английски език.