Vanya Pashova

Psychologie, Psychotherapie

Център за психологически услуги и психологическа лаборатория Логос Лаб

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Ваня Пашова e психолог и специализант по психотерапия. Работи с възрастни, юноши и деца и оказва съдействие при нужда от изследване, оценка и експертно становище при съмнения за аутизъм, дислексия, изоставане в развитието при деца, психични, когнитивни и личностни проблеми. Работи холистично и прилага индивидуален подход към всеки клиент. Има опит в работата с уязвими групи, с жертви на насилие, консултиране на деца и родители, провеждането на психологически изследвания, изграждането и управлението на екипи и др. Провежда психологически консултации при депресивни и тревожни състояния, хранителни нарушения, психосоматика, фобии, натрапливи мисли, паник атаки, травми, посттравматичен стрес, житейски предизвикателства, загуба, скръб, трудности във формирането на връзки и взаимоотношения, стрес, бърнаут, желание за себеразвитие и себепознание, ниска самооценка, подобряване на социалните умения и др. Образование: Завършва бакалавърска степен по Психология през 2011 г. и магистърска степен по Социална и юридическа психология през 2013 г. в Софийски университет ''Св. Климент Охридски''. Към момента специализира в магистърска програма Клинична психология към Югозападен университет ''Неофит Рилски''. Понастоящем е специализант по психологическо консултиране и психотерапия към Българското Дружество по Логотерапия и Екзистенц Анализ и Europäische Akademie für Logotherapie und Psychologie, Австрия. Квалификации: - Сертифициран позитивен психолог (School of Positive Transformation, UK) - Сертифициран сътрудник в сферата на хранителните нарушения (International Association of Eating Disorders Professionals, iaedp, USA) - Сертификат за работа с CARS-2 (Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм) - Сертификат за работа с DDE-2 (Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието) - Сертификат за работа с DP-3 (Рейтинг скала за оценка на детското развитие) - Сертификат за работа с MMPI-2/MMPI-A (Минесотски многофакторен личностен въпросник за възрастни и юноши) - Член на Дружество на психолозите в Република България и Международната асоциация на професионалистите в сферата на хранителните нарушения (iaedp) Биография: Ваня Пашова придобива опит като консултант и психолог във Фондация ''Асоциация Анимус'', ''ОС България" (сега Giunti Psychometrics), като училищен психолог, както и в сферата на организационната психология в няколко международни организации. От 2013 г. до момента има индивидуална практика. Основател е на Център за психологически услуги "Логос Лаб" във Велинград, където към момента работи като психолог. Владее английски език.