Personalized demo

Prof Dr Evgeniya Hristakieva PhD

Dermatology, Venereology

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    The provider will send you a payment request before the start of a paid consultation.

  • No prepayment needed

    You will not be charged before the provider sends a payment request and provides a response.

About

Проф. д-р Евгения Христакиева е специалист по дерматология и венерология. Ръководител катедра към Медицински факултет на Тракийски университет и Началник Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович, Стара Загора. Образование: Завършва Медицински университет Пловдив през 1987 г. Придобива специалност Кожни и венерически болести през 2001 г. През 2002 г. придобива образователна и научна степен „доктор“. Завършва Здравен мениджмънт в Медицински университет Варна през 2009 г. Квалификации: - 2001 г. - публична администрация и здравен мениджмънт TEMPUS IB_JEP13561-98; - сертификат за Оценител по безопасност на козметични продукти Сертификат. № 608014491/ 18.04.2003; - специализации в Хадаса, Еврейски университет, Йерусалим, Израел; Касел, Германия; Университетска болница Вивантес, Берлин, Германия; - упълномощен представител на ръководството на Университетска болница за ISO 9001: 2008, Председател на комисия по ВБИ към УМБАЛ Стара Загора; - от 2008 г. - председател на НПО AWO България; - член на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет Стара Загора; - член на Държавна изпитна комисия за специалност кожни и венерически болести; - член на Комисия по международна дейност, сътрудничество и международни проекти към Тракийски университет; - член на Комисия за контрол върху процедурите за развитие на академичния състав към МФ на ТрУ. Стара Загора; - от 2015 г. - член на Европейска Фондация и консултантски борд за Хидраденитис супуратива; - Член на Европейска академия по дерматология и венерология, Съюз на учените в България, председател на Немско-българско дерматологично дружество, УС на Българско дерматологично дружество, секцията по дерматоалергология към Българско дерматологично дружество, Български лекарски съюз, Европейска фондация за хидраденитис супуратива; - Грамота за най-добра научна разработка на Юбилейна научна конференция – 2005 г., Стара Загора. Биография: В годините между 1991и 1998 г проф. Христакиева е ръководител на медицински екип, Немски медицински център, Мъртво море, Израел. От 1998 до 2010 е заместник директор на УМБАЛ Стара Загора и началник на Диагностично-консултативен блок на УМБАЛ Стара Загора. От 2002 г. до момента е ръководител катедра/секция и началник Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович, Стара Загора. През 2004 година се дипломира като доцент Дерматология и венерология, а през 2014 г. – като професор по Дерматология и венерология. Между 2006 и 2010 г. е ръководител програма Еразъм към Медицински факултет на Тракийски университет. От 2014 г. е председател на комисия за разрешаване на скъпоструващи лекарства към НЗОК, а от 2016 г. е ръководител на Център за хидраденитис супуратива към УМБАЛ Стара Загора.