Prof. Evgeniya Hristakieva PhD

Dermatologie, Venerologie

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Der Arzt wird Ihnen vor Beginn einer bezahlten Konsultation eine Zahlungsaufforderung senden.

  • Keine Vorauszahlung erforderlich

    Sie werden nicht belastet, bevor der Arzt eine Zahlungsaufforderung sendet und eine Antwort gibt.

Über

Проф. д-р Евгения Христакиева е специалист по дерматология и венерология. Ръководител катедра към Медицински факултет на Тракийски университет и Началник Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович, Стара Загора. Образование: Завършва Медицински университет Пловдив през 1987 г. Придобива специалност Кожни и венерически болести през 2001 г. През 2002 г. придобива образователна и научна степен „доктор“. Завършва Здравен мениджмънт в Медицински университет Варна през 2009 г. Квалификации: - 2001 г. - публична администрация и здравен мениджмънт TEMPUS IB_JEP13561-98; - сертификат за Оценител по безопасност на козметични продукти Сертификат. № 608014491/ 18.04.2003; - специализации в Хадаса, Еврейски университет, Йерусалим, Израел; Касел, Германия; Университетска болница Вивантес, Берлин, Германия; - упълномощен представител на ръководството на Университетска болница за ISO 9001: 2008, Председател на комисия по ВБИ към УМБАЛ Стара Загора; - от 2008 г. - председател на НПО AWO България; - член на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет Стара Загора; - член на Държавна изпитна комисия за специалност кожни и венерически болести; - член на Комисия по международна дейност, сътрудничество и международни проекти към Тракийски университет; - член на Комисия за контрол върху процедурите за развитие на академичния състав към МФ на ТрУ. Стара Загора; - от 2015 г. - член на Европейска Фондация и консултантски борд за Хидраденитис супуратива; - Член на Европейска академия по дерматология и венерология, Съюз на учените в България, председател на Немско-българско дерматологично дружество, УС на Българско дерматологично дружество, секцията по дерматоалергология към Българско дерматологично дружество, Български лекарски съюз, Европейска фондация за хидраденитис супуратива; - Грамота за най-добра научна разработка на Юбилейна научна конференция – 2005 г., Стара Загора. Биография: В годините между 1991и 1998 г проф. Христакиева е ръководител на медицински екип, Немски медицински център, Мъртво море, Израел. От 1998 до 2010 е заместник директор на УМБАЛ Стара Загора и началник на Диагностично-консултативен блок на УМБАЛ Стара Загора. От 2002 г. до момента е ръководител катедра/секция и началник Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович, Стара Загора. През 2004 година се дипломира като доцент Дерматология и венерология, а през 2014 г. – като професор по Дерматология и венерология. Между 2006 и 2010 г. е ръководител програма Еразъм към Медицински факултет на Тракийски университет. От 2014 г. е председател на комисия за разрешаване на скъпоструващи лекарства към НЗОК, а от 2016 г. е ръководител на Център за хидраденитис супуратива към УМБАЛ Стара Загора.