Personalized demo

Marina Ttiteva

Psychology, Невро-моторен специалист

Център за ранно детско развитие Бобче Топче - Стара Загора

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Марина Титева е психолог и невро-моторен специалист с 6-годишен опит в сферата на ранното детско развитие. Работи с деца от 0 до 5 години за развитие в психоемоционалната и невро-двигателната област. Консултира родители по отношение на основни етапи на развитието на детето и често срещаните трудности. Формира се в парадигмата на Индивидуалната психология и прилага методите на Демократичното възпитание. Член на Българско общество по Индивидуална психология. Образование: Завършва Бакалавърска степен по Психология във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" през 2014 година и магистърска степен Консултиране в социално-образователната сфера в Тракийски университет през 2020 година. Квалификации: - Преминати нива в невро-моторната програма Rhytmic Movement International; - Преминато ниво за Психодрама асистент-терапевт към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия "Бернард Ахтернберг"; - Участие в множество семинари и обучения : Дни на индивидуалната психология, Психодраматични техники при работа с деца, Арт терапевтични техники при работа с деца, Курсове по психомоторни практики и други. Биография Към момента Марина Титева е психолог и невро-моторен специалист в Център за ранно детско развитие Бобче Топче - Стара Загора.