Marina Ttiteva

Psychologie, Невро-моторен специалист

Център за ранно детско развитие Бобче Топче - Стара Загора

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Марина Титева е психолог и невро-моторен специалист с 6-годишен опит в сферата на ранното детско развитие. Работи с деца от 0 до 5 години за развитие в психоемоционалната и невро-двигателната област. Консултира родители по отношение на основни етапи на развитието на детето и често срещаните трудности. Формира се в парадигмата на Индивидуалната психология и прилага методите на Демократичното възпитание. Член на Българско общество по Индивидуална психология. Образование: Завършва Бакалавърска степен по Психология във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" през 2014 година и магистърска степен Консултиране в социално-образователната сфера в Тракийски университет през 2020 година. Квалификации: - Преминати нива в невро-моторната програма Rhytmic Movement International; - Преминато ниво за Психодрама асистент-терапевт към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия "Бернард Ахтернберг"; - Участие в множество семинари и обучения : Дни на индивидуалната психология, Психодраматични техники при работа с деца, Арт терапевтични техники при работа с деца, Курсове по психомоторни практики и други. Биография Към момента Марина Титева е психолог и невро-моторен специалист в Център за ранно детско развитие Бобче Топче - Стара Загора.