Get Healee

Dr Radoslav Bilyukov, MD, PhD

Pulmonology

ДКЦ Александровска, УМБАЛ Александровска

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Радослав Билюков, дм е специалист пулмолог в София с над 10 години опит. Провежда профилактични прегледи, диагностика и назначаване на терапия при болести на дихателната система. Професионалните му интереси са в областта на диагностиката и лечението на дихателни нарушения по време на сън (сънна апнея), хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиална астма, белодробни инфекции. Д-р Билюков не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет София през 2009 г. и придобива специалност Пневмология и фтизиатрия през 2016 г. През 2018 г. завършва Магистратура по Здравен мениджмънт, а през 2019 г. придобива образователната и научна степен "доктор". Квалификации 2007 г. – Курс „Полисомнографско изследване“; 2010 г. – Техники на неинвазивна механична вентилация, Барселона; 2010 г. – Интервенционална пулмология, Барселона; 2011 г. – Медицина на съня, Единбург; 2011 г. – Спирометрия, Медицински университет Пловдив; 2014 г. – Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), Мадрид; 2015 г. – ХОББ, Франкфурт; 2015 г. – Сънна апнея и нарушения по време на сън, Нидерландия; 2015 г. – Мултидисциплинарен подход към неинвазивна вентилация, Нидерландия; 2018 г. – Приложения на PET – позитронно-емисионна томография, БЛС. Биография Към момента д-р Билюков е част от екипа специалисти на УМБАЛ "Александровска" и ДКЦ Александровска. Владее английски език.