Свали Healee

д-р Радослав Билюков, дм

Пулмология

ДКЦ Александровска, УМБАЛ Александровска

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Радослав Билюков, дм е специалист пулмолог в София с над 10 години опит. Провежда профилактични прегледи, диагностика и назначаване на терапия при болести на дихателната система. Професионалните му интереси са в областта на диагностиката и лечението на дихателни нарушения по време на сън (сънна апнея), хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиална астма, белодробни инфекции. Д-р Билюков не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет София през 2009 г. и придобива специалност Пневмология и фтизиатрия през 2016 г. През 2018 г. завършва Магистратура по Здравен мениджмънт, а през 2019 г. придобива образователната и научна степен "доктор". Квалификации 2007 г. – Курс „Полисомнографско изследване“; 2010 г. – Техники на неинвазивна механична вентилация, Барселона; 2010 г. – Интервенционална пулмология, Барселона; 2011 г. – Медицина на съня, Единбург; 2011 г. – Спирометрия, Медицински университет Пловдив; 2014 г. – Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), Мадрид; 2015 г. – ХОББ, Франкфурт; 2015 г. – Сънна апнея и нарушения по време на сън, Нидерландия; 2015 г. – Мултидисциплинарен подход към неинвазивна вентилация, Нидерландия; 2018 г. – Приложения на PET – позитронно-емисионна томография, БЛС. Биография Към момента д-р Билюков е част от екипа специалисти на УМБАЛ "Александровска" и ДКЦ Александровска. Владее английски език.