Get Healee

Valentin Atanasov

Psychology

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Валентин Атанасов е магистър психолог. Завършва ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград, а след това - Фокусирана към решения кратка психотерапия в ПИК център, София. Учи Клинична хомеопатия в Пловдивски медицински университет. Създава и открива Първия психотерапевтичен кабинет в гр. Гоце Делчев. Предлага квалифицирана психологическа помощ и консултации по хомеопатия. Валентин Атанасов е регистриран психолог в Дружество на психолозите. Извършвам: - консултации за възрастни и деца; - семейни консултации и консултации на двойки; - психотерапия; - психопрофилактика; - тестове за училищна готовност; - работа по метода "Детски умения"; - работа с инструменти за личностно развитие (подходящо за младежи и възрастни); - възстановяване на емоционалното равновесие; - обучения; - коучинг. - използване на най-новите диагностични тестове, като: DAF - Диагностичен тест за измерване на детската агресия; Prospera и Future 1, 2, 3... – Кариерно (професионално) ориентиране, съобразено с възрастовите групи на клиентите; Burnout - Q - Тест за оценка на професионалното пргаряне. Тестовете DAF, Prospera и Future 1, 2, 3… и Burnout - Q се попълват online. Тест на Рене Жил. Тест за интелигентност при деца. - работа с въпросници: Моето поведение в група; Мениджърска нагласа; "Готовност към риск"; Изследване на темпераментовата структура; Администратор или лидер; Методика за диагностика на личностната мотивация за успех; Въпросник за изследване на агресивността; Екипни роли; Собствено, лидерско поведение. Предпочитам консултациите online, защото предлагат: * Гъвкавост при избора на време за консултации; * Бързина за получаване на помощ; * Наличие на психологическа помощ за онези, които не могат да дойдат на консултацията; * При културално-етнически или религиозни съображения.