Healee herunterladen

Valentin Atanasov

Psychologie

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Валентин Атанасов е магистър психолог. Завършва ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград, а след това - Фокусирана към решения кратка психотерапия в ПИК център, София. Учи Клинична хомеопатия в Пловдивски медицински университет. Създава и открива Първия психотерапевтичен кабинет в гр. Гоце Делчев. Предлага квалифицирана психологическа помощ и консултации по хомеопатия. Валентин Атанасов е регистриран психолог в Дружество на психолозите. Извършвам: - консултации за възрастни и деца; - семейни консултации и консултации на двойки; - психотерапия; - психопрофилактика; - тестове за училищна готовност; - работа по метода "Детски умения"; - работа с инструменти за личностно развитие (подходящо за младежи и възрастни); - възстановяване на емоционалното равновесие; - обучения; - коучинг. - използване на най-новите диагностични тестове, като: DAF - Диагностичен тест за измерване на детската агресия; Prospera и Future 1, 2, 3... – Кариерно (професионално) ориентиране, съобразено с възрастовите групи на клиентите; Burnout - Q - Тест за оценка на професионалното пргаряне. Тестовете DAF, Prospera и Future 1, 2, 3… и Burnout - Q се попълват online. Тест на Рене Жил. Тест за интелигентност при деца. - работа с въпросници: Моето поведение в група; Мениджърска нагласа; "Готовност към риск"; Изследване на темпераментовата структура; Администратор или лидер; Методика за диагностика на личностната мотивация за успех; Въпросник за изследване на агресивността; Екипни роли; Собствено, лидерско поведение. Предпочитам консултациите online, защото предлагат: * Гъвкавост при избора на време за консултации; * Бързина за получаване на помощ; * Наличие на психологическа помощ за онези, които не могат да дойдат на консултацията; * При културално-етнически или религиозни съображения.