Personalized demo

Dr Iskra Bayraktarova

Cardiology

НКБ

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Байрактарова е специалист кардиолог в София. Извършва амбулаторна диагностика, проследяване и медикаментозно лечение на широк спектър кардиологични заболявания – артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, вродени сърдечни малформации при възрастни пациенти, клапни пороци, сърдечна недостатъчност, синкопални състояния. Има специален интерес към комплексната съвременна грижа за пациенти със сърдечна недостатъчност. Автор и съавтор е на публикации в български и международни научни списания, с основен фокус ритъмни и проводни нарушения в различни пациентни групи, дългосрочното лечение на пациенти с преживян инфаркт на миокарда и целия спектър на сърдечната недостатъчност. Осъществява трансторакална ехокардиография, 24-часово Холтер мониториране на артериалното налягане, 24-до 168-часово ХолтерЕКГ мониториране, работна ЕКГ проба (стрес-тест с велоергометър), тест с наклонена маса (тилт-тейбъл тест) ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет София през 2012 г. Има придобита специалност по кардиология. Защитила е докторска дисертация за клиничната полза от пълната поетапна реваскуларизация при пациенти с остър коронарен синдром. КВАЛИФИКАЦИИ • Сертификат за ехокардиография • Обучения за комплексно лечение на сърдечна недостатъчност в Хърватска, 2019г • Член на Дружеството на кардиолозите в България, European Society of Cardiology, European Association of Cardiovascular Imaging; Acute Cardiac Care Association • Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността. БИОГРАФИЯ Д-р Байрактарова работи в МБАЛ Национална кардиологична болница от 2013 г. Придобива специалност по кардиология през 2017г. От м. юни 2017г заема длъжност асистент по кардиология при Отделението по неинвазивна и функционална диагностика в МБАЛ НКБ. От 2019г работи и в Отделението по спешна кардиология на МБАЛ НКБ. Част е от екипа специалисти на МЦ за СМП НКБ София и МЦ Свети Панталеймон София, където осъществява изследвания и консултации по НЗОК, чрез фондовете за допълнително здравно осигуряване и на платен свободен прием.