д-р Искра Байрактарова

Кардиология

НКБ

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Байрактарова е специалист кардиолог в София. Извършва амбулаторна диагностика, проследяване и медикаментозно лечение на широк спектър кардиологични заболявания – артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, вродени сърдечни малформации при възрастни пациенти, клапни пороци, сърдечна недостатъчност, синкопални състояния. Има специален интерес към комплексната съвременна грижа за пациенти със сърдечна недостатъчност. Автор и съавтор е на публикации в български и международни научни списания, с основен фокус ритъмни и проводни нарушения в различни пациентни групи, дългосрочното лечение на пациенти с преживян инфаркт на миокарда и целия спектър на сърдечната недостатъчност. Осъществява трансторакална ехокардиография, 24-часово Холтер мониториране на артериалното налягане, 24-до 168-часово ХолтерЕКГ мониториране, работна ЕКГ проба (стрес-тест с велоергометър), тест с наклонена маса (тилт-тейбъл тест) ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет София през 2012 г. Има придобита специалност по кардиология. Защитила е докторска дисертация за клиничната полза от пълната поетапна реваскуларизация при пациенти с остър коронарен синдром. КВАЛИФИКАЦИИ • Сертификат за ехокардиография • Обучения за комплексно лечение на сърдечна недостатъчност в Хърватска, 2019г • Член на Дружеството на кардиолозите в България, European Society of Cardiology, European Association of Cardiovascular Imaging; Acute Cardiac Care Association • Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността. БИОГРАФИЯ Д-р Байрактарова работи в МБАЛ Национална кардиологична болница от 2013 г. Придобива специалност по кардиология през 2017г. От м. юни 2017г заема длъжност асистент по кардиология при Отделението по неинвазивна и функционална диагностика в МБАЛ НКБ. От 2019г работи и в Отделението по спешна кардиология на МБАЛ НКБ. Част е от екипа специалисти на МЦ за СМП НКБ София и МЦ Свети Панталеймон София, където осъществява изследвания и консултации по НЗОК, чрез фондовете за допълнително здравно осигуряване и на платен свободен прием.