Personalized demo

Nonka Dancheva

Psychology

Център за психологическо консултиране и коучинг

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Нонка Данчева е специалист психолог в София. Извършва психологическо консултиране на възрастни и деца, както и личен коучинг. С възрастни работи в направленията депресивни и тревожни състояния, екзистенциални проблеми, личностни разстройства, фобии, паническо разстройство, психотелесни проблеми и разстройства, превенция и справяне със стрес и бърнаут, женско здраве. С деца – трудности в адаптацията, хиперактивност, агресивно поведение, емоционална диагностика, функционалност и баланс. Провежда консултации, обучения в групи и тренинги свързани с личностно развитие, мотивация. Притежава магистърска степен по Психология към ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" с тема на дипломна работа: "Влияние на емоциите върху психосоматичния статус на личността". В практиката си използва системен и интегрален подход, включващ разнообразни терапевтични техники, спрямо индивидуалните потребности на клиента. За двойки/партньори и изясняване на семейни отношения при конфликти или развод, както и при отношенията родител-дете, прилага методики и техники и от семейната медиация. Допълнителни квалификации - курс Психотерапия с различни психотерапевтични модалности; - Консултант при Хранителни нарушения, Консултант Психосоматика, Терапевт към Институт за вътрешни науки, Треньор по Емоционална интелигентност, НЛП мастер практик и коучинг; - Сертифициран Медиатор, включително и Семейна Медиация към Министерство на правосъдието; - Обучение Лайфкоуч с Арттерапия и Мотивационно интервюиране; обучение Приложна психология и психотренинг Нонка Данчева е доброволец към нестопанска организация в подкрепа на възрастни от старчески домове, както и в срещи и прояви с деца и младежи. Член на инициативата "Медиация за всички". Част е от екипа треньори към Български институт по социална и емоционална интелигентност - BISEI. Нонка Данчева е основател на Център за психологическо консултиране и НЛП коучинг. В практиката си има богат опит в холистичната терапевтична подкрепа, в областта на юридическата и криминалната психология и криминалистиката, работа с различни правораздавателни и правозащитни институции.