Healee herunterladen

Nonka Dancheva

Psychologie

Център за психологическо консултиране и коучинг

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Нонка Данчева е специалист психолог в София. Извършва психологическо консултиране на възрастни и деца, както и личен коучинг. С възрастни работи в направленията депресивни и тревожни състояния, екзистенциални проблеми, личностни разстройства, фобии, паническо разстройство, психотелесни проблеми и разстройства, превенция и справяне със стрес и бърнаут, женско здраве. С деца – трудности в адаптацията, хиперактивност, агресивно поведение, емоционална диагностика, функционалност и баланс. Провежда консултации, обучения в групи и тренинги свързани с личностно развитие, мотивация. Притежава магистърска степен по Психология към ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" с тема на дипломна работа: "Влияние на емоциите върху психосоматичния статус на личността". В практиката си използва системен и интегрален подход, включващ разнообразни терапевтични техники, спрямо индивидуалните потребности на клиента. За двойки/партньори и изясняване на семейни отношения при конфликти или развод, както и при отношенията родител-дете, прилага методики и техники и от семейната медиация. Допълнителни квалификации - курс Психотерапия с различни психотерапевтични модалности; - Консултант при Хранителни нарушения, Консултант Психосоматика, Терапевт към Институт за вътрешни науки, Треньор по Емоционална интелигентност, НЛП мастер практик и коучинг; - Сертифициран Медиатор, включително и Семейна Медиация към Министерство на правосъдието; - Обучение Лайфкоуч с Арттерапия и Мотивационно интервюиране; обучение Приложна психология и психотренинг Нонка Данчева е доброволец към нестопанска организация в подкрепа на възрастни от старчески домове, както и в срещи и прояви с деца и младежи. Член на инициативата "Медиация за всички". Част е от екипа треньори към Български институт по социална и емоционална интелигентност - BISEI. Нонка Данчева е основател на Център за психологическо консултиране и НЛП коучинг. В практиката си има богат опит в холистичната терапевтична подкрепа, в областта на юридическата и криминалната психология и криминалистиката, работа с различни правораздавателни и правозащитни институции.