Personalized demo

Daniela Lyutakova

Midwifery, Lactation consultant

Bear & Bee • Мама & Акушерка

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Даниела Лютакова е акушерка и IBCLC консултант по кърмене. ОБРАЗОВАНИЕ След като преминава обучение за доброволен консултант по кърмене към Национална асоциация “Подкрепа за кърмене” през 2016, Даниела решава да направи кариерен завой и да се посвети изцяло на грижата за майките и бебетата. Така и започва обучението си за акушерка още същата година. Завършва с отличие бакалавърска степен Акушерка в Русенски университет ''Ангел Кънчев'' през 2020 г, като първенец на випуска. А през 2022 се дипломира с отличие и като магистър по “Управление на здравните грижи” в МУ Варна, след успешно защитена дипломна работа на тема “Кърменето като стратегия за защита при земетресения. Нагласи, предизвикателства и необходими стъпки.” През 2022 и 2023, Даниела поема пациенти в самостоятелна акушерска практика в Русе - “Адора”. От декември 2023 работи като акушерка към Център за детско здраве “Ниш”. От 2022, след спечелен конкурс за асистент в Катедра Здравни грижи на Русенски университет, тя обучава и подготвя бъдещи акушерки, докато същевременно работи по своята дисертация, отново в областта на естественото хранене. ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ По време на обучението си, Даниела посещава множество конференции и обучения (вкл. международни) в сферата на родилните грижи и майчиното и детско здраве, а също работи активно и в изготвянето на различни проучвания по тези теми, публикувани в страната и в чужди издания. През 2021 успешно полага изпит за придобиване на титлата IBCLC - сертифициран консултант по лактация към Международния борд на консултантите, IBLCE, International Board of Lactation Consultant Examiners. Това представлява международно признат, престижен, сертификат, който гарантира най-високо ниво и качество на знанията и уменията в областта на лактацията и храненето на кърмачето. Фокусът в работата на Даниела е съсредоточен в промоция на кърменето, осъществяване подкрепа и помощ за кърмене, непосредствени неонатални грижи (веднага след раждането), пренатална подготовка, следродилна грижа и женско здраве. От 2019 Даниела списва блога Bear & Bee • Мама & Акушерка (https://m.facebook.com/bear.and.bee.midwife/), в който споделя обоснована, актуална и достъпна информация по темите акушерство, грижи за бебето, майчинство, родителство и женско здраве. Можете да намерите публикациите ѝ в социалните мрежи на @bear.and.bee.midwife. Можете да се свържете с Даниела Лютакова, акушерка • IBCLC за консултация по кърмене - както преди, така и след раждането на бебето.