Daniela Lyutakova

Geburtshilfe, Stillberater

Bear & Bee • Мама & Акушерка

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Даниела Лютакова е акушерка и IBCLC консултант по кърмене. ОБРАЗОВАНИЕ След като преминава обучение за доброволен консултант по кърмене към Национална асоциация “Подкрепа за кърмене” през 2016, Даниела решава да направи кариерен завой и да се посвети изцяло на грижата за майките и бебетата. Така и започва обучението си за акушерка още същата година. Завършва с отличие бакалавърска степен Акушерка в Русенски университет ''Ангел Кънчев'' през 2020 г, като първенец на випуска. А през 2022 се дипломира с отличие и като магистър по “Управление на здравните грижи” в МУ Варна, след успешно защитена дипломна работа на тема “Кърменето като стратегия за защита при земетресения. Нагласи, предизвикателства и необходими стъпки.” През 2022 и 2023, Даниела поема пациенти в самостоятелна акушерска практика в Русе - “Адора”. От декември 2023 работи като акушерка към Център за детско здраве “Ниш”. От 2022, след спечелен конкурс за асистент в Катедра Здравни грижи на Русенски университет, тя обучава и подготвя бъдещи акушерки, докато същевременно работи по своята дисертация, отново в областта на естественото хранене. ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ По време на обучението си, Даниела посещава множество конференции и обучения (вкл. международни) в сферата на родилните грижи и майчиното и детско здраве, а също работи активно и в изготвянето на различни проучвания по тези теми, публикувани в страната и в чужди издания. През 2021 успешно полага изпит за придобиване на титлата IBCLC - сертифициран консултант по лактация към Международния борд на консултантите, IBLCE, International Board of Lactation Consultant Examiners. Това представлява международно признат, престижен, сертификат, който гарантира най-високо ниво и качество на знанията и уменията в областта на лактацията и храненето на кърмачето. Фокусът в работата на Даниела е съсредоточен в промоция на кърменето, осъществяване подкрепа и помощ за кърмене, непосредствени неонатални грижи (веднага след раждането), пренатална подготовка, следродилна грижа и женско здраве. От 2019 Даниела списва блога Bear & Bee • Мама & Акушерка (https://m.facebook.com/bear.and.bee.midwife/), в който споделя обоснована, актуална и достъпна информация по темите акушерство, грижи за бебето, майчинство, родителство и женско здраве. Можете да намерите публикациите ѝ в социалните мрежи на @bear.and.bee.midwife. Можете да се свържете с Даниела Лютакова, акушерка • IBCLC за консултация по кърмене - както преди, така и след раждането на бебето.