Personalized demo

Georgi Yanev

Psychology, Psychotherapy

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Георги Янев е специалист психолог, извършва индивидуално психологично консултиране и психотерапия под супервизия. Работи с възрастни и тийнейджъри, които изпитват трудности в: семейната и социална среда като състояние на депресия, тревожност, затруднения в училище, паник атаки, стрес, занижена самооценка, проблеми с общуването с родители и връстници. Образование: Бакалавърска специалност - Психология Магистърска програма - Психологично консултиране Следдипломна квалификация - "Психосоциална оценка и интервенции при рисково и девиантно поведение" Докторант по психология. Специализация за работа с агресия и агресивно поведение към "Lucy Faithfull Foundation" Лондон, Великобритания. Георги Янев е ръководител на програма за хора с агресивно и девиантно поведение, предоставяща идивидуално и групово консултиране на хора с агресивно поведение. Ръководител е на център за жертви на насилие - предоставя психологична кризисна интервенция в помощ на жертвите на емоционално, психическо, сексуално, икономическо и физическо насилие. Пет години опит в консултиране и провеждане на терапия на клиенти на възрастни и деца в онлайн среда. Мениджър и координатор дейностите на Център за жертви на сексуално насилие "Вселена". Асистент по психология към Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Лицензиран обучител към МОН по програми за превенция на насилието и кибертормоза в детска и юношеска възраст. Управлява частна психологична практика.