Georgi Yanev

Psychologie, Psychotherapie

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Георги Янев е специалист психолог, извършва индивидуално психологично консултиране и психотерапия под супервизия. Работи с възрастни и тийнейджъри, които изпитват трудности в: семейната и социална среда като състояние на депресия, тревожност, затруднения в училище, паник атаки, стрес, занижена самооценка, проблеми с общуването с родители и връстници. Образование: Бакалавърска специалност - Психология Магистърска програма - Психологично консултиране Следдипломна квалификация - "Психосоциална оценка и интервенции при рисково и девиантно поведение" Докторант по психология. Специализация за работа с агресия и агресивно поведение към "Lucy Faithfull Foundation" Лондон, Великобритания. Георги Янев е ръководител на програма за хора с агресивно и девиантно поведение, предоставяща идивидуално и групово консултиране на хора с агресивно поведение. Ръководител е на център за жертви на насилие - предоставя психологична кризисна интервенция в помощ на жертвите на емоционално, психическо, сексуално, икономическо и физическо насилие. Пет години опит в консултиране и провеждане на терапия на клиенти на възрастни и деца в онлайн среда. Мениджър и координатор дейностите на Център за жертви на сексуално насилие "Вселена". Асистент по психология към Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Лицензиран обучител към МОН по програми за превенция на насилието и кибертормоза в детска и юношеска възраст. Управлява частна психологична практика.