Personalized demo

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив

Start online consultation

Dr Vassil Daskalov

Obstetrics and gynecology, 30 years of experience

Д-р Васил Даскалов е специалист по акушерство и гинекология с 30 годишен лекарски стаж и основни професионални интереси – репродуктивно здраве, лечение на безплодие, женска консултация, проследяване на бременност, пренатална диагностика, фетална медицина. Може да отговаря на вашите въпроси в извънработно време – рано сутрин, късно вечер и в почивните дни.

Dr Mariela Daskalova

Анатомия, хистология и ембриология, 30 years of experience

Д-р Мариела Даскалова е специалист по анатомия, хистология и ембриология с 30 годишен лекарски стаж и основни професионални интереси – репродуктивно здраве, диагностика и лечение на безплодие при мъжа, клинична ембриология в норма и патология. Може да отговаря на вашите въпроси в извънработно време – рано сутрин, късно вечер и в почивните дни.

Ние сме малък, силно мотивиран екип от висококвалифицирани специалисти с различни професионални интереси. Ние сме съмишленици, обединени от една цел – да поставим пациента в центъра на медицината. Опазването на здравето е наша ежедневна грижа. Ние правим това вече 30 години. С любов към професията и с уважение към пациента. В нашия център по репродуктивно здраве можете да направите профилактика, диагностика и лечение на безплодие при мъжа и жената. Предлагаме проследяване на бременност, високорискови бременности, бременност след инфертилитет. Предоставяме здравна информация и провеждаме обучение на специалисти. Сътрудничим на неправителствените организации и работим активно с пациентските организации и държавните институции за подобряване на здравните грижи. Работим и за ранна профилактика на репродуктивните проблеми сред младите хора.


Address

бул. Пещерско шосе № 115


Website

http://invitro-plovdiv.com/

Connect with the practice in Healee, and ask its providers about symptoms and complaints, share health data, images, lab results. Get a consultation and treatment advice.

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    The provider will send you a payment request before the start of a paid consultation.

  • No prepayment needed

    You will not be charged before the provider sends a payment request and provides a response.