Personalized demo

Dr Bozhidar Hristov

Gastroenterology

МЦ Хипократ-Н

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Божидар Христов е специалист гастроентеролог в Пловдив с над 8 години медицински опит. Специализирал се е в областта на интервенционалната гастроентерология. Извършва широк спектър високоспециализирани диагностични и терапевтични процедури, сред които: - Видеоколоноскопия - биопсия, полипектомия, ендоскопска мукозна резекция; - Видеогастроскопия - биопсия, полипектомия, ендоскопска мукозна резекция, лечение на доброкачествени и злокачествени стеснения на хранопровода, връзково лигиране на езофагеални варици, лечение на Баретов хранопровод; - Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) - изваждане на камъни от жлъчните пътища, поставяне на стентове при стеснения на жлъчната и панкреасната система от различен произход, ендоскопско изследване на жлъчните пътища и/или панкреасния канал (холангиоскопия/панкреатоскопия); - Перкутанен дренаж на жлъчни пътища; - Ендоскопска ехография - цитологично и хистологично изследване, пълен обем лечебни процедури при заболявания на жлъчното дърво и панкреаса (ехоендоскопски навигиран билиарен дренаж, дренаж на псевдокисти на панкреаса и др). Д-р Христов не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2014 г. Своята специалност Гастроентерология придобива през 2019 г. Квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Биография От 2014 г. до 2018 г. д-р Христов е асистент към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести в Медицински университет Пловдив. От 2018 г. до момента е асистент към Втора катедра по вътрешни болести, секция Гастроентерология в Медицински университет Пловдив. От 2019 г. до момента работи в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ Каспела. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Хипократ-Н. Владее английски език.