Dr. med. Bozhidar Hristov

Gastroenterologie

МЦ Хипократ-Н

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Д-р Божидар Христов е специалист гастроентеролог в Пловдив с над 8 години медицински опит. Специализирал се е в областта на интервенционалната гастроентерология. Извършва широк спектър високоспециализирани диагностични и терапевтични процедури, сред които: - Видеоколоноскопия - биопсия, полипектомия, ендоскопска мукозна резекция; - Видеогастроскопия - биопсия, полипектомия, ендоскопска мукозна резекция, лечение на доброкачествени и злокачествени стеснения на хранопровода, връзково лигиране на езофагеални варици, лечение на Баретов хранопровод; - Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) - изваждане на камъни от жлъчните пътища, поставяне на стентове при стеснения на жлъчната и панкреасната система от различен произход, ендоскопско изследване на жлъчните пътища и/или панкреасния канал (холангиоскопия/панкреатоскопия); - Перкутанен дренаж на жлъчни пътища; - Ендоскопска ехография - цитологично и хистологично изследване, пълен обем лечебни процедури при заболявания на жлъчното дърво и панкреаса (ехоендоскопски навигиран билиарен дренаж, дренаж на псевдокисти на панкреаса и др). Д-р Христов не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2014 г. Своята специалност Гастроентерология придобива през 2019 г. Квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Биография От 2014 г. до 2018 г. д-р Христов е асистент към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести в Медицински университет Пловдив. От 2018 г. до момента е асистент към Втора катедра по вътрешни болести, секция Гастроентерология в Медицински университет Пловдив. От 2019 г. до момента работи в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ Каспела. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Хипократ-Н. Владее английски език.