Personalized Demo

Elitsa Ntountoulaki

Psychology

Psychological Practice Elitsa Ntountoulaki

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Елица Дудулаки извършва индивидуално (при младежи и възрастни) и семейно психологическо консултиране, както и консултиране в организацията (подбор, оценка и обучение на персонал, стрес и психично здраве на работното място). Прилага техники на консултиране, психотерапия и коучинг, стимулиращи личностното и кариерното израстване: личностен растеж и оптимално преживяване, позитивен Аз и силни страни на характера, мотивация, справяне с различни емоционални симптоми и др. Дългогодишният опит с онкологични пациенти доказва изключителното въздействие на прилаганите техники при тази толкова уязвима група. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва с отличие бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Психология на управлението в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Интереси в областта на клиничната психология с теза: ''Вътрешна картина на болестта при онкологични пациенти” и организационната психология. КВАЛИФИКАЦИИ - Специализация ''Позитивна психология'' към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; - Обучение ''Консултиране в транзакционния анализ и хуманистичната психология''; - Сертифицирана да работи с различни психодиагностични методи: индивидуално, семейно, на организационно ниво (към OS Bulgaria); - Сертификат и разрешително за работа в областта на палиативните грижи от Lloyds, Гърция; - Член на Дружество на психолозите в България и Дружество по продължителни грижи и палиативна медицина; - Участие в множество национални и международни конференции с публикации в национални и международни списания .