Елица Дудулаки

Психология

Психологичен кабинет Елица Дудулаки

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Елица Дудулаки извършва индивидуално (при младежи и възрастни) и семейно психологическо консултиране, както и консултиране в организацията (подбор, оценка и обучение на персонал, стрес и психично здраве на работното място). Прилага техники на консултиране, психотерапия и коучинг, стимулиращи личностното и кариерното израстване: личностен растеж и оптимално преживяване, позитивен Аз и силни страни на характера, мотивация, справяне с различни емоционални симптоми и др. Дългогодишният опит с онкологични пациенти доказва изключителното въздействие на прилаганите техники при тази толкова уязвима група. ОБРАЗОВАНИЕ Докторант в областта на Социалната психология .Завършва с отличие бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Психология на управлението в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Интереси в областта на клиничната психология с теза: ''Вътрешна картина на болестта при онкологични пациенти” и организационната психология. КВАЛИФИКАЦИИ - Специализация ''Позитивна психология'' към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; - Обучение ''Консултиране в транзакционния анализ и хуманистичната психология''; - Сертифицирана да работи с различни психодиагностични методи: индивидуално, семейно, на организационно ниво (към OS Bulgaria); - Сертификат и разрешително за работа в областта на палиативните грижи от Lloyds, Гърция; - Член на Дружество на психолозите в България и Дружество по продължителни грижи и палиативна медицина; -Член на British Psychological Society - Участие в множество национални и международни конференции с публикации в национални и международни списания .