Елица Дудулаки, дм

Психология

Психологичен кабинет Елица Дудулаки

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Ели Дудулаки е психолог и извършва индивидуално (при младежи възрастни) и семейно консултиране, както и консултиране в организацията (подбор, оценка и обучение на персонал, стрес и психично здраве на работното място). Прилага техники на консултиране, икоучинг, стимулиращи личностното и кариерното израстване: личностен растеж и оптимално преживяване, позитивен Аз и силни страни на характера, мотивация, справяне с различни емоционални симптоми и др. Дългогодишният опит с онкологични пациенти доказва изключителното въздействие на прилаганите техники при тази толкова уязвима група. Образование Завършва с отличие бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Психология на управлението в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Интереси в областта на клиничната психология с теза: ''Вътрешна картина на болестта при онкологични пациенти” и организационната психология. През 2024 г. след успешна защита на дисертационен труд на тема: "Лидерски стилове и формиране на организационна култура в здравеопазването в криза KOBИД-19" придобива научна и образователна степен "доктор". Квалификации Специализация "Позитивна психология" към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Обучение "Консултиране в транзакционния анализ и хуманистичната психология"; Сертифицирана за работа с различни психодиагностични методи: индивидуално, семейно, на организационно ниво (към OS Bulgaria) Член на Дружество на психолозите в България, Дружество по продължителни грижи и палиативна медицина, BPS( British Psychological Society), Съюза на учените в България; Участие в множество национални и международни конференции. Биография Към момента Ели Дудулаки има индивидуална практика. Можете да се обърнете към специалиста във връзка с индивидуални, семейни и междуличностни проблеми - тревожност, депресивни състояния, липса на мотивация, професионални конфликти и стратегии, проблеми в юношеството и стратегии за справяне с тях, детайлна работа и психологическа подкрепа на онкологични пациенти и обкръжението им. Провежда групови обучения както на личностно така и на организационно ниво. Владее гръцки, френски и английски език.