Get Healee

Dr Radostina Draginova-Lazova

Psychiatry

Психиатричен кабинет Д-р Драгинова-Лазова

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Драгинова-Лазова е сертифициран психиатър в лечението Наркотична Зависимост. Ръководител на Метадонова Програма. Дипломиран магистър лекар през 2003 г. с придобита специалност по Психиатрия в Катедра по психиатрия към Медицински Университет, Клиника по психиатрия и медицинска психология, УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив. Придобита диплома за Здравен мениджмънт. Позитивна психотерапия. Участие в международни клинични изпитвания в научна област Шизофрения, Биполярни разстройства, Депресивни разстройства. Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Член на Българската психиатрична асоциация; - Участие в Европейски конгрес по невропсихиатрия /ECNP/ Виена; - Участие в Европейски конгрес по невропсихиатрия /ECNP/ Париж; - Участие в годишни национални конференции / Съвременни тенденции в невронауките; Психиатрия, психосоматика и медицинска психология; Съвременната психиатрия-мултидисциплинарна наука и др./ и семинари по специалността. По време на професионалното си развитие Д-р Драгинова-Лазова е работила в Държавна психиатрична болница гр.Пазарджик, Метадонова програма ДПБ Пазарджик, специализирала в Клиника по психиатрия към УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив, работила в “Център за психично здраве” ЕООД гр. Пловдив, Програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти “Д-р Стелян Лазаров АИПСМПП 2010” ЕООД. От 2012 г. до момента работи в доболничната специализирана медицинска помощ като психиатър в гр. Пловдив. Договор с НЗОК. Владее английски, италиански и френски език.