д-р Радостина Драгинова-Лазова

Психиатрия

Психиатричен кабинет Д-р Драгинова-Лазова

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Драгинова-Лазова е дипломиран магистър лекар през 2003 г. с придобита специалност по Психиатрия в Катедра по психиатрия към Медицински Университет, Клиника по психиатрия и медицинска психология, УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив. Придобита диплома за Здравен мениджмънт. Позитивна психотерапия. Участие в международни клинични изпитвания в научна област Шизофрения, Биполярни разстройства, Депресивни разстройства. Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Член на Българската психиатрична асоциация; - Участие в Европейски конгрес по невропсихиатрия /ECNP/ Виена; - Участие в Европейски конгрес по невропсихиатрия /ECNP/ Париж; - Участие в годишни национални конференции / Съвременни тенденции в невронауките; Психиатрия, психосоматика и медицинска психология; Съвременната психиатрия-мултидисциплинарна наука и др./ и семинари по специалността. По време на професионалното си развирие Д-р Драгинова-Лазова е управител на специализирана психиатрична доболнична медицинска практика в Пловдив и има договор с НЗОК от 2012 г.. Ръководител е на Програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти. Специализирала e в Клиника по психиатрия към УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив, работила e в “Център за психично здраве” Пловдив, Програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти “Д-р Ст. Лазаров АИПСМПП 2010”. Работила в ДПБ П-к. Ръководи "Метадонова програма за лечение на зависимости". Владее английски, италиански и френски език.