Personalized demo

Tanya Ilieva

Psychology

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Таня Илиева, д-р е специалист по педагогическа и възрастова психология и работи в следните насоки: - Диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната, поведенческата сфера на деца и възрастни; - Диагностика и подпомагане на училищното и професионално ориентиране на деца и юноши при проблеми: с поведението; с взаимоотношенията с връстниците, родителите и учителите; с психичното, личностното и интелектуалното развитие в личната сфера. - Консултиране на родители по проблемите във взаимоотношенията с техните деца и спецификата на възрастта им. Образование Доктор по Педагогическа и възрастова психология, ПУ "Паисий Хилендарски" Магистър по Позитивна психология, ПУ "Паисий Хилендарски" Терапевтични приказки - Гещалт игрова терапия Игрова терапия с пясъчник - Гещалт игрова терапия Родителите на фокус в детската психотерапия - Институт по позитивна психотерапия Тест за училищна готовност - СУ "Св. Климент Охридски" Системни констелации в служба на помагащите професии: 1. Личен опит. Закони на семейната система; 2. Работа с професионални и бизнес теми; 3. Работа с психични симптоми; 4. Супервизия на случаи - Психологически център "Аз и ние" Квалификации Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands, Central European University, Budapest, Hungary, Management Systems International, Washington, DC, USA, Greater Richmond Partnership, Richmond, Virginia, USA, Владее английски, руски език и немски език. Игрова терапия с детските емоции - Гещалт Игрова Терапия; Институт по Позитивна Психотерапия. Биография Таня Илиева, д-р, притежава докторска степен по педагогическа и възрастова психология и три магистърски степени. Притежава редица специализации в чужбина. Като училищен психолог работи активно по поведенчески и обучителни затруднения на деца и юноши на възраст 6-19г. Консултира родители и цели семейства. Провежда консултации в кабинет, онлайн и по телефона.