Таня Илиева

Психология

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Таня Илиева, д-р е специалист по педагогическа и възрастова психология и работи в следните насоки: - Диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната, поведенческата сфера на деца и възрастни; - Диагностика и подпомагане на училищното и професионално ориентиране на деца и юноши при проблеми: с поведението; с взаимоотношенията с връстниците, родителите и учителите; с психичното, личностното и интелектуалното развитие в личната сфера. - Консултиране на родители по проблемите във взаимоотношенията с техните деца и спецификата на възрастта им. Образование Доктор по Педагогическа и възрастова психология, ПУ "Паисий Хилендарски" Магистър по Позитивна психология, ПУ "Паисий Хилендарски" Терапевтични приказки - Гещалт игрова терапия Игрова терапия с пясъчник - Гещалт игрова терапия Родителите на фокус в детската психотерапия - Институт по позитивна психотерапия Тест за училищна готовност - СУ "Св. Климент Охридски" Системни констелации в служба на помагащите професии: 1. Личен опит. Закони на семейната система; 2. Работа с професионални и бизнес теми; 3. Работа с психични симптоми; 4. Супервизия на случаи - Психологически център "Аз и ние" Квалификации Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands, Central European University, Budapest, Hungary, Management Systems International, Washington, DC, USA, Greater Richmond Partnership, Richmond, Virginia, USA, Владее английски, руски език и немски език. Игрова терапия с детските емоции - Гещалт Игрова Терапия; Институт по Позитивна Психотерапия. Биография Таня Илиева, д-р, притежава докторска степен по педагогическа и възрастова психология и три магистърски степени. Притежава редица специализации в чужбина. Като училищен психолог работи активно по поведенчески и обучителни затруднения на деца и юноши на възраст 6-19г. Консултира родители и цели семейства. Провежда консултации в кабинет, онлайн и по телефона.