Personalized demo

Radina Galabova

Psychology, Psychotherapy

Психологичен кабинет Радина Гълъбова

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Радина Гълъбова е психолог и психодрама терапевт в София. Консултира деца и семейства, работи терапевтично с възрастни и юноши в депресивни състояния, с висока тревожност, натрапливи мисли, хранителни разстройства, трудности в междуличностните отношения и връзката със себе си. Образование Завършва бакалавърска програма по клинична психология в Нов български университет през 2012 година след защита на дипломна работа на тема: Изследване на риска за развитие на хранителни разстройства при диабетно болни пациентки в юношеска възраст. Придобива магистърска степен по приложна психология в ПУ "Паисий Хилендарски" през 2014 г. Към момента се обучава в магистърска програма по езикова и речева патология в Нов български университет. Квалификации - Продължаващо обучение за терапевтично ниво в метода Психодрама към Институт ДЕА; - Участие в работна конференция на тема: Детските права и ролята на професионалистите в гарантирането на сигурни отношения между деца и родители; - Следдипломен курс за психолози на тема: Детски диабет и отклонения в половата диференциация към Медицински университет Варна; - Обучителен семинар на тема: Подходи в общуването с хора с психични разстройства. Биография Аз съм Радина и работя като психолог в ДГ №87 "Буката". Към момента развивам и своята практика в Психологичен кабинет Радина Гълъбова София.В практиката си с деца и родители темите, с които често се сблъсквам са: - Детските страхове и родителската тревожност. - Трудната адаптация на детето извън дома. - Нуждите на детето, които се крият в опозиционното му поведение . - Какво предизвиква агресивно поведение у детето. - Работа с трудни теми-смърт, раздяла. - Приемане на хроничната болест на член на семейството. - Семейната система като възможност за подпомагане на детето в неговите трудности.