Personalized demo

Radina Galabova

Psychology, Psychotherapy

Психологичен кабинет Радина Гълъбова

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Радина Гълъбова е психолог и психодрама терапевт в София. Консултира деца и семейства, работи терапевтично с възрастни и юноши в депресивни състояния, с висока тревожност, натрапливи мисли, хранителни разстройства, трудности в междуличностните отношения и връзката със себе си. Образование Завършва бакалавърска програма по клинична психология в Нов български университет през 2013 година след защита на дипломна работа на тема: Развитие на хранителни разстройства при диабетно болни пациенти-превенция на риска. Придобива магистърска степен по приложна психология в ПУ "Паисий Хилендарски" през 2018 г. и магистърска степен по езикова и речева патология в Нов български университет през 2023 г. Квалификации - Терапевтично ниво в метода Психодрама към Институт ДЕА. - Обучение в терапевтични умения към център Динамика - Обучителен семинар на тема: Подходи в общуването с хора с психични разстройства. Продължаващо обучение по групова динамика към институт по психология на групите. Биография Аз съм Радина и към момента развивам своята терапевтична практика в София. Темите, които съпътстват работата ми с листностното развитие и междуличнистните отношения са свързани с • детските страхове и родителската тревожност. • трудната адаптация на детето извън дома. • работа с трудни теми-смърт, раздяла, хронична болест в семейството. • занижена самооценка и неудовлетвореност в отношенията с другите. • висока тревожност и страх от загуба на контрол в социални взаимодействия и публични изяви. • натрапливи мисли и чувства.