Radina Galabova

Psychologie, Psychotherapie

Психологичен кабинет Радина Гълъбова

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Радина Гълъбова е психолог и психодрама терапевт в София. Консултира деца и семейства, работи терапевтично с възрастни и юноши в депресивни състояния, с висока тревожност, натрапливи мисли, хранителни разстройства, трудности в междуличностните отношения и връзката със себе си. Образование Завършва бакалавърска програма по клинична психология в Нов български университет през 2012 година след защита на дипломна работа на тема: Изследване на риска за развитие на хранителни разстройства при диабетно болни пациентки в юношеска възраст. Придобива магистърска степен по приложна психология в ПУ "Паисий Хилендарски" през 2014 г. Към момента се обучава в магистърска програма по езикова и речева патология в Нов български университет. Квалификации - Продължаващо обучение за терапевтично ниво в метода Психодрама към Институт ДЕА; - Участие в работна конференция на тема: Детските права и ролята на професионалистите в гарантирането на сигурни отношения между деца и родители; - Следдипломен курс за психолози на тема: Детски диабет и отклонения в половата диференциация към Медицински университет Варна; - Обучителен семинар на тема: Подходи в общуването с хора с психични разстройства. Биография Аз съм Радина и работя като психолог в ДГ №87 "Буката". Към момента развивам и своята практика в Психологичен кабинет Радина Гълъбова София.В практиката си с деца и родители темите, с които често се сблъсквам са: - Детските страхове и родителската тревожност. - Трудната адаптация на детето извън дома. - Нуждите на детето, които се крият в опозиционното му поведение . - Какво предизвиква агресивно поведение у детето. - Работа с трудни теми-смърт, раздяла. - Приемане на хроничната болест на член на семейството. - Семейната система като възможност за подпомагане на детето в неговите трудности.