Personalized Demo

Dr Maria Boyadzhieva

Endocrinology

УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Мария Бояджиева е специалист ендокринолог в София с над 10 години опит. Диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, хипофизни и надбъбречни нарушения, ендокринна хипертония и други хормонални и метаболитни нарушения и бременни жени. Д-р Бояджиева не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет София през 2007 г. Своята специалност Ендокринология и болести на обмяната придобива през 2017 г. Завършва магистратура по Здравен мениджмънт през 2014 г. През 2013 г. придобива образователна и научна степен Доктор с дисертация на тема: Честота и клинико-лабораторни характеристики на Гестационния захарен диабет сред рискова група от бременни. Допълнителни квалификации - 2010 г. - Разширено следдипломно обучение по клиничен диабет, Полша; - 2015 г. - Следдипломен курс на EASD по клиничен диабет и неговите усложнения; - 2016 г. - Курс по Технологии при диабет, Атина, Гърция; - 2017 г. - Курс на EASD по клиничен диабет и неговите усложнения; - Член на Българско дружество по ендокринология, Европейска асоциация за изучаване на диабета и Европейска асоциация по ендокринология; - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността. Биография От 2008 г. до 2017 г. д-р Бояджиева последователно е редовен докторант, лекар-специализант и главен асистент към Катедрата по Ендокринология, Медицински Университет София при УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев" София. Към момента има и самостоятелна практика в София. Владее английски език.