Dr. med. Maria Boyadzhieva

Endokrinologie

УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев

Starten Sie eine Online-Konsultation

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Д-р Мария Бояджиева е специалист ендокринолог в София с над 15 години опит. Диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, хипофизни и надбъбречни нарушения, ендокринна хипертония и други хормонални и метаболитни нарушения и бременни жени. Д-р Бояджиева не преглежда деца и не издава фактури. Образование Завършва Медицински университет София през 2007 г. Своята специалност Ендокринология и болести на обмяната придобива през 2017 г. Завършва магистратура по Здравен мениджмънт през 2014 г. През 2013 г. придобива образователна и научна степен Доктор с дисертация на тема: Честота и клинико-лабораторни характеристики на Гестационния захарен диабет сред рискова група от бременни. Допълнителни квалификации - 2010 г. - Разширено следдипломно обучение по клиничен диабет, Полша; - 2015 г. - Следдипломен курс на EASD по клиничен диабет и неговите усложнения; - 2016 г. - Курс по Технологии при диабет, Атина, Гърция; - 2017 г. - Курс на EASD по клиничен диабет и неговите усложнения; - Член на Българско дружество по ендокринология, Европейска асоциация за изучаване на диабета и Европейска асоциация по ендокринология; - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността. Биография От 2008 г. до 2017 г. д-р Бояджиева последователно е редовен докторант, лекар-специализант и главен асистент към Катедрата по Ендокринология, Медицински Университет София при УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев" София. Към момента има и самостоятелна практика в София. Владее английски език.