Personalized demo

Rositsa Arabadzhieva

Psychology

Център за психологично консултиране и личностно развитие Хармония

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Росица Арабаджиева е детско-юношески психолог, сертифициран базисен консултант по позитивна психотерапия, семеен и брачен консултант. В практиката си провежда: - Индивидуално консултиране, което е процес на съпровождане при появили се трудности и продължава до момента, в който клиента има възстановен баланс и спокойствие за себе си и света около него. Работи с метода на позитивната психотерапия и го съвместява със системния подход на фамилната терапия; - Консултиране на двойки и семейства - брачни или фамилни сесии се провеждат, когато в отношенията има преживяване за несигурност, трудност или проблем обикновено свързан с преминаване през етапи от жизнения цикъл или криза в отношенията; - Консултиране и терапия при затруднения на деца и юноши – преминаването на детето през различните етапи от порастването е съпроводено с периоди на “кризи”, които поставят на изпитание способността на семейството да посреща предизвикателствата при порастването на децата. В системната терапия семейството се приема като цялостен организъм, в който са включени всички семейни членове, а отношенията между тях са в непрекъсната и много интензивна динамика; - Групови консултации за себепознание, с деца и възрастни. Образование Завършва магистърска степен по специалност Детско-юношеска психология към Бургаски свободен университет през 2022 г. със защита на дипломна разработка на тема: “Влияние на общуването с връстници върху ценностната ориентация в юношеска възраст.” Квалификации - Обучава се в програма по Системна индивидуална, фамилна и брачна психотерапия, Институт “Бернхард Ахтерберг”; - Личен опит в група по метода психодрама, социометрия и групова терапия, Групово себепознание Психодрама; - Обучава се в програма за Асистент по психодрама, социометрия и групова терапия; - Сертифициран базисен консултант към Световната организация по позитивна и транскултурална психотерапия (WAPP); - Сертифицирано обучение по Арт - проективна психодиагностика; - Сертифицирано обучение по Експресивна арт - терапия - “Институт за терапия и експресивни изкуства”. Биография Към момента Росица Арабаджиева има самостоятелна практика в Център за психологично консултиране и личностно развитие “Хармония” Бургас, където работи с нейни колеги.