Росица Арабаджиева

Психология

Център за психологично консултиране и личностно развитие Хармония

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Росица Арабаджиева е детско-юношески психолог, сертифициран базисен консултант по позитивна психотерапия, семеен и брачен консултант. В практиката си провежда: - Индивидуално консултиране, което е процес на съпровождане при появили се трудности и продължава до момента, в който клиента има възстановен баланс и спокойствие за себе си и света около него. Работи с метода на позитивната психотерапия и го съвместява със системния подход на фамилната терапия; - Консултиране на двойки и семейства - брачни или фамилни сесии се провеждат, когато в отношенията има преживяване за несигурност, трудност или проблем обикновено свързан с преминаване през етапи от жизнения цикъл или криза в отношенията; - Консултиране и терапия при затруднения на деца и юноши – преминаването на детето през различните етапи от порастването е съпроводено с периоди на “кризи”, които поставят на изпитание способността на семейството да посреща предизвикателствата при порастването на децата. В системната терапия семейството се приема като цялостен организъм, в който са включени всички семейни членове, а отношенията между тях са в непрекъсната и много интензивна динамика; - Групови консултации за себепознание, с деца и възрастни. Образование Завършва магистърска степен по специалност Детско-юношеска психология към Бургаски свободен университет през 2022 г. със защита на дипломна разработка на тема: “Влияние на общуването с връстници върху ценностната ориентация в юношеска възраст.” Квалификации - Обучава се в програма по Системна индивидуална, фамилна и брачна психотерапия, Институт “Бернхард Ахтерберг”; - Личен опит в група по метода психодрама, социометрия и групова терапия, Групово себепознание Психодрама; - Обучава се в програма за Асистент по психодрама, социометрия и групова терапия; - Сертифициран базисен консултант към Световната организация по позитивна и транскултурална психотерапия (WAPP); - Сертифицирано обучение по Арт - проективна психодиагностика; - Сертифицирано обучение по Експресивна арт - терапия - “Институт за терапия и експресивни изкуства”. Биография Към момента Росица Арабаджиева има самостоятелна практика в Център за психологично консултиране и личностно развитие “Хармония” Бургас, където работи с нейни колеги.