Personalized demo

Polina Girginova

Psychotherapy

Психотерапевтичен кабинет Полина Гиргинова

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Полина Гиргинова е специалист психотерапевт в София с над 9 години опит. Работи със следните тематики: жизнени кризи, нестабилно настроение, проблеми във взаимоотношенията, трудности в семейството, загуба, депресия, ниска самооценка, разстройства на храненето, панически атаки, хипохондрия и др. Автор е на редица статии в сферата на психичното здраве и детското развитие. Осъществявала е проекти, целящи повишаването на информираността относно разстройствата на храненето. Образование Завършва магистър по право в Университет по национално и световно стопанство София през 2004 г. и магистър по Клинична социална работа, направление Психично здраве към Нов български университет София през 2012 г. Квалификации - 2008 г. - 2009 г. Български клон на APICS – Лугано, Швейцария и Westdeutsche academie – Mulheim, Германия в академично сътрудничество със СУ "Св. Климент Охридски", Въведение в неорайхианската психотерапия; - 2015 г. - 2017 г. към Институт по фамилна терапия София, семеен консултант; - Семинар за формиране на неорайхиански психотерапевти на аналитик-дидактик 2009 г. - 2019 г., неорайхиански аналитичен психотерапевт под супервизия; - Член на Българско неорайхианско психотерапевтично дружество; - Редовен участник и водещ на дискусии в конференциите на Българска асоциация по психотерапия. Биография От 2011 г. Полина Гиргинова е съосновател на Сдружение за психично здраве Вега, където практикува и в момента.