Polina Girginova

Psychotherapie

Психотерапевтичен кабинет Полина Гиргинова

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Полина Гиргинова е специалист психотерапевт в София с над 9 години опит. Работи със следните тематики: жизнени кризи, нестабилно настроение, проблеми във взаимоотношенията, трудности в семейството, загуба, депресия, ниска самооценка, разстройства на храненето, панически атаки, хипохондрия и др. Автор е на редица статии в сферата на психичното здраве и детското развитие. Осъществявала е проекти, целящи повишаването на информираността относно разстройствата на храненето. Образование Завършва магистър по право в Университет по национално и световно стопанство София през 2004 г. и магистър по Клинична социална работа, направление Психично здраве към Нов български университет София през 2012 г. Квалификации - 2008 г. - 2009 г. Български клон на APICS – Лугано, Швейцария и Westdeutsche academie – Mulheim, Германия в академично сътрудничество със СУ "Св. Климент Охридски", Въведение в неорайхианската психотерапия; - 2015 г. - 2017 г. към Институт по фамилна терапия София, семеен консултант; - Семинар за формиране на неорайхиански психотерапевти на аналитик-дидактик 2009 г. - 2019 г., неорайхиански аналитичен психотерапевт под супервизия; - Член на Българско неорайхианско психотерапевтично дружество; - Редовен участник и водещ на дискусии в конференциите на Българска асоциация по психотерапия. Биография От 2011 г. Полина Гиргинова е съосновател на Сдружение за психично здраве Вега, където практикува и в момента.