Personalized demo

Jennie Popova

Speech and language therapy

МЦ Детско здраве

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Жени Попова е логопед с над 23 години опит. ★Извършва ОНЛАЙН консултации и терапия на деца с тежка речева патология и на деца, развиващи се в МНОГОЕЗИЧНА среда. ★ Провежда обучение на родителите за работата с детето. ★ Интересите ѝ са в сферата на езиковото развитие при деца от двуезични и многоезични семейства. ★ Прилага ABA и IBI при деца от аутистичния спектър. ★ Изготвя и прилага програми за развитие на речта и поведенчески протоколи относно обучението на деца със специални образователни потребности. Образование ★ Бакалавърски степени по Логопедия и Психология / СУ "Св. Климент Охридски" ★ Магистърска степен по Логопедия / СУ "Св. Климент Охридски" ★ Program Аutism and Behavioural Science / Seneca College Торонто Квалификации ★ Автор на десетки статии и научни разработки ★ Автор на поредица от книги "Логопедът в помощ", насочени към родители на деца с трудности в проговарянето и със специфични логопедични особености. Поредицата включва: Вашето дете заеква Играта и развитието на детската реч Практическо ръководство за корекция на Р Практическо ръководство за корекция на Л Практическо ръководство за корекция на съскавите звукове - С, З, Ц Практическо ръководство за корекция на шушкавите звукове - Ш, Ж, Ч Поредицата може да бъде намерена в Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" или да ви бъде изпратена като електронен файл от автора. ★ Автор на По-ма-га-ло по че-те-не От 2000 г. до 2007 г. Жени Попова работи в България като логопед в Частно средно езиково училище ЕСПА и в МЦ Детско Здраве София. Основател и собственик е на Студио Пайдея. Консултант по проблемите на проговарянето и детската реч към месечно специализирано списание за родители Мама. Консултант към англоезична частна детска градина Чуден свят Консултант към здравни рубрики на телевизии от национален ефир. Като психолог стажува в Детска кардиохирургия. Като логопед стажува в Клиника по неврология към Национална болница по кардиология. От 2008 г. практикува в Канада като асистент към Специализирани училища за деца с аутизъм Giant Steps и Brighton School в Торонто. От 2017 г. работи към Държавен Училищен Борд на Торонто, а така също и към Езиково студио Родна реч Торонто, на което е собственик.