Жени Попова

Логопедия

МЦ Детско здраве

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Жени Попова е логопед с над 23 години опит. ★Извършва ОНЛАЙН консултации и терапия на деца с тежка речева патология и на деца, развиващи се в МНОГОЕЗИЧНА среда. ★ Провежда обучение на родителите за работата с детето. ★ Интересите ѝ са в сферата на езиковото развитие при деца от двуезични и многоезични семейства. ★ Прилага ABA и IBI при деца от аутистичния спектър. ★ Изготвя и прилага програми за развитие на речта и поведенчески протоколи относно обучението на деца със специални образователни потребности. Образование ★ Бакалавърски степени по Логопедия и Психология / СУ "Св. Климент Охридски" ★ Магистърска степен по Логопедия / СУ "Св. Климент Охридски" ★ Program Аutism and Behavioural Science / Seneca College Торонто Квалификации ★ Автор на десетки статии и научни разработки ★ Автор на поредица от книги "Логопедът в помощ", насочени към родители на деца с трудности в проговарянето и със специфични логопедични особености. Поредицата включва: Вашето дете заеква Играта и развитието на детската реч Практическо ръководство за корекция на Р Практическо ръководство за корекция на Л Практическо ръководство за корекция на съскавите звукове - С, З, Ц Практическо ръководство за корекция на шушкавите звукове - Ш, Ж, Ч Поредицата може да бъде намерена в Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" или да ви бъде изпратена като електронен файл от автора. ★ Автор на По-ма-га-ло по че-те-не От 2000 г. до 2007 г. Жени Попова работи в България като логопед в Частно средно езиково училище ЕСПА и в МЦ Детско Здраве София. Основател и собственик е на Студио Пайдея. Консултант по проблемите на проговарянето и детската реч към месечно специализирано списание за родители Мама. Консултант към англоезична частна детска градина Чуден свят Консултант към здравни рубрики на телевизии от национален ефир. Като психолог стажува в Детска кардиохирургия. Като логопед стажува в Клиника по неврология към Национална болница по кардиология. От 2008 г. практикува в Канада като асистент към Специализирани училища за деца с аутизъм Giant Steps и Brighton School в Торонто. От 2017 г. работи към Държавен Училищен Борд на Торонто, а така също и към Езиково студио Родна реч Торонто, на което е собственик.