Personalized demo

Lyudmil Nolev

Psychology

МЦ Валем

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Людмил Нолев е психолог във Варна. Провежда индивидуални консултации, семейна терапия, консултация на родители с малки деца - при необходимост се провеждат тестове. Има дългогодишен опит като сценарист, който прилага в практиката си чрез създаване и изиграване на психодрама с пациента, така че вътрешния проблем или конфликт да бъде успешно преодолян. Професионалните му интереси са насочени към лечение чрез хипноза. Образование Бакалавърска степен по Политически науки и Педагогика, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър'', 1997 г.; - Магистърска степен по Публична администрация със специализация Управление на конфликти, 2000 г.; - Магистърска степен по Психология и психопатология на развитието, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър'', 2020 г. Квалификации - Участие в социален проект свързан с екология и запазване живота на планетата ''Вълната''; - Участие в социален проект свързан с управление на конфликтите в местното самоуправление от експертна група - социолози, политолози, юристи, финансисти. Биография Людмил Нолев е участвал в изработване на анкети и анализи за различни политически партии. Има написани 15 сценария за кино и телевизия. Към момента работи като психолог в МЦ Валем.